Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienie od umowy

Klientom sklepu So!city przysługuje w terminie 14 dni od daty odbioru towaru prawo do odstąpienie od umowy.

Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.


Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klienci sklepu So!city mają prawo odstąpić od umowy zakupu towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta, weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klienci sklepu So!city muszą poinformować Sprzedawcę, właściciela sklepu (Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa. Regon: 011355200, NIP: 5251003406, hello@socity.shop, telefon: +48 22 376 99 00) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na formularzu odstąpienia od umowy,  wysłanego następnie  pocztą na adres: Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: hello@socity.shop.).  

      Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza Oświadczenia o odstąpieniu od umowy    znajdującego się na stronie www.socity.shop, jednakże nie jest to obowiązkowe.

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać formularz dotyczący wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub wysłać przed upływem terminu do odstąpienia  pisemną informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy.
 • W formularzu Oświadczenia lub w pisemnej informacji wymagane jest podanie przez klienta następujących:
  • data zawarcia umowy,
  • dzień w którym klient wszedł w posiadanie zakupionego towaru,
  • dane klienta (imię i nazwisko, pełnym adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu).
 • Jeżeli klient korzysta z formularza Oświadczenia, to  po otrzymaniu formularza do klienta zostanie niezwłocznie wysłane drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

 1. Zakupione towary, które klient chce zwrócić, muszą zostać przez klienta odesłane lub przekazane, niezwłocznie na adres: Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa, nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Koszty zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy ponosi Sprzedawca. Odesłanie lub przekazanie towaru po upływie terminu 14 dni będzie skutkowało poniesieniem przez klienta bezpośrednich kosztów zwrotu zakupionych produktów, które nie będą mu zwrócone.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przez klienta w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep So!city lub kosztów zwrotu towaru do sklepu So!city  dokonanego po upływie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 • Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpienia od niniejszej umowy dokonany zostanie na rzecz klienta zwrot należności. Zwrot zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji. Wyjątkiem jest sytuacja w której klient zgodził się na inne rozwiązanie.
 • Sklep So!city może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od klienta zakupionego towaru lub do czasu dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.